ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย


บทบาทและหน้าที่บทบาทและหน้าที่article

                 บทบาทและหน้าที่ของแต่ส่วนจะนำพามาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินการใด ดังนั้น ผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อศูนย์ฯ และการจัดดูแลเด็กเล็กนั้นจะต้องมีส่วนร่วมทุกฝ่าย

หน้า 2/2
[ก่อนหน้า]   1 2
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวชิรราชวิทยายน
ที่อยู่ :  เลขที่ 8/1 หมู่ 4 เขต :  บางแค แขวง : บางไผ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10160
เบอร์โทร :  02-4443441,02-4443442     
อีเมล : vajiraraj@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : www.vajiraraj.com